Жванецька ТГ
Хмельницька область, Кам’янець-Подільський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

ДО ВІДОМА СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ ЩО УТРИМУЮТЬ ВЕЛИКУ РОГАТУ ХУДОБУ.!

Дата: 12.07.2021 10:55
Кількість переглядів: 830

Фото без описуПостановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 року № 107 в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2021 року № 517 затверджено «Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції» (далі - Порядок).
Відповідно до п.13 цього Порядку дотація за приріст корів надається на безповоротній основі суб’єктам господарювання, які є юридичними особами і власниками корів, за кожну наявну прирощену корову власного відтворення, на яку збільшено основне стадо станом на 1 липня поточного року порівняно з наявним поголів’ям корів, станом на 1 січня поточного року, в розмірі 30 ОООгривень за одну голову.
Для отримання дотації за приріст корів суб’єкти господарювання, які є юридичними особами і власниками корів, подають до структурних підрозділів до 1 вересня поточного року такі документи:
заявку;
довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком;
копію звіту про виробництво продукції тваринництва, кількість сільськогосподарських тварин і забезпеченість їх кормами (форма № 24 (річна) станом на 1 січня;
копію звіту про виробництво продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин (форма 24-сг (місячна) за січень — червень поточного року;
виданий в установленому порядку витяг з Єдиного державного реєстру тварин про загальну кількість наявних ідентифікованих та зареєстрованих в установленому порядку корів, зокрема корів, що народжені у господарстві суб’єкта Господарювання, який є юридичною особою і власником корів, станом на 1 січня та 1 липня поточного року.

Суб’єкт господарювання, що претендує на отримання державної підтримки за напрямами передбаченими пунктом 4 вищезазначеного Порядку, зобов’язаний подати разом з документами для отримання державної підтримки інформацію про всіх пов’язаних із ним осіб, які протягом бюджетного року є отримувачами такої державної підтримки, а також про зміни стосовно таких пов’язаних осіб.
Вчасно поданими вважаються заявка та документи, які надійшли до структурного підрозділу та зареєстровані в системі документообігу.
Форма заявки для отримання дотації за приріст корів та додаток до заявки для отримання дотації за приріст корів Інформація про всіх пов'язаних осіб складається за формою, встановленою наказом Мінагрополітики від 08.06.2021 року № 27 «Про затвердження Положення про комісію Мінагрополітики для надання державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції та форм відповідних документів» та подається до Департаменту розвитку агропромислового комплексу та земельних відносин Хмельницької обласної державної адміністрації в паперовому вигляді за адресою: вул. Свободи,70, м. Хмельницький.
Просимо інформацію щодо можливості отримання дотації за приріст поголів’я корів довести до суб’єктів господарювання, які є юридичними особами та власниками корів.
Додаток на 4 арк. в 1 примірнику.

 

ПИСЬМОВЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
 

___________________________________________________________________________________
 
       (найменування та ___________________________________________________________________________________
 
місцезнаходження суб’єкта господарювання, який претендує на отримання коштів)       ____________________________________________________________________________________
    
            (прізвище, ім'я, по батькові керівника)

Відповідно до пункту 13  частини 11 постанови Кабінету Міністрів України від        7 лютого 2018 року № 107 (в редакції постанови Кабінету міністрів України від        12 травня 2021 року № 517) зобов’язуюсь у разі зменшення прирощеного поголів’я корів  на яке було отримано дотацію за приріст корів у 2021 році, станом  1 січня двох наступних років, зобов’язуюсь повернути бюджетні кошти до державного бюджету відповідно до вимог Постанови в повному обсязі.

 

________________
 
          (посада)

________________
 
          (підпис)

____________________________
 
               ( ім'я та прізвище) 

"___" ____________ 2021 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ

про всіх пов’язаних осіб, які протягом 2021 року є отримувачами державної підтримки

за бюджетною програмою Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників

за напрямом державна підтримка розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції

станом на "___"____________ 2021 року

 

Найменування та місцезнаходження (для юридичної особи), прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) 

та місце проживання (для фізичної особи - підприємця) пов'язаної особи

Код згідно з ЄДРПОУ

Подано документи для отримання державної підтримки за напрямами обсягом,

тис. грн:

Обсяг  кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Казначейства, за попередній бюджетний період за напрямом державна підтримка розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції,

тис. грн

дотація за бджоло-сім’ї

 

часткове відшкоду-вання вартості племінних тварин, бджіл, сперми та ембріонів

часткове відшкоду-вання вартості об’єктів

 

компенсація вартості об’єктів, профінансо-ваних за рахунок банківських кредитів

 

часткове відшкоду-вання вартості об’єктів із зберігання та переробки зерна

 

дотація за утримання кіз та овець

дотація за приріст корів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник

_______________
 
(підпис)

___________________________
 
(власне ім’я та прізвище)

Головний бухгалтер

_______________
 
(підпис)

___________________________
 
(власне ім’я та прізвище)

"___" ____________ 20__ року

 

 

 

Департаменту розвитку агропромислового комплексу та земельних відносин Хмельницької обласної державної адміністрації  

 

ЗАЯВКА
 дл
я отримання дотації за приріст корів 

Прошу розглянути документи для отримання спеціальної бюджетної дотації за приріст поголів’я корів власного відтворення за бюджетною програмою Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників за напрямом державна підтримка розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції.

 

Кількість поголів’я корів станом на 01 січня _______ року:

1) згідно з даними форми № 24 (річна) __________

                                                                                   (голів)

2) згідно з даними Єдиного державного реєстру тварин __________

                                                                                                                     (голів)

 

Кількість поголів’я корів станом на 01 липня _______ року:

1) згідно з даними форми № 24 (місячна) __________

                                                                                   (голів)

2) згідно з даними Єдиного державного реєстру тварин __________

                                                                                                                     (голів)

Кількість поголів'я корів, прирощене за рахунок власного відтворення, станом на 01 липня _______ року: ____________                                                                                                                                                                               (голів)

 

Відомості про суб'єкта господарювання, який є юридичною особою

 

1. Найменування:

повне ______________________________________________________________

скорочене (за наявності) ______________________________________________

2. Місцезнаходження _________________________________________________

3. Місце провадження господарської діяльності __________________________

___________________________________________________________________
                                          (поштовий індекс, адреса)

Телефон ________________________ E-mail______________________________

 

4. Форма власності___________________________________________________

5. Види діяльності за КВЕД____________________________________________

6. Код згідно з ЄДРПОУ______________________________________________

7. Банківські реквізити _______________________________________________

8. Інформація про всіх пов'язаних осіб у розумінні підпункту 14.1.159 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України:

1) у разі наявності заповнюється Інформація про всіх пов'язаних осіб, які протягом ________ року є отримувачами державної підтримки за бюджетною програмою Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників за напрямом державна підтримка розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції згідно з додатком до цієї Заявки;

2) у разі відсутності:

  відсутні пов'язані особи у розумінні підпункту 14.1.159 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України.

 

Додатки (документи, зазначені у пункті 13 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року № 107 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2021 року 517):

  довідка про відкриття поточного рахунку, видана банком (на ___ арк.);

  копія звіту про виробництво продукції тваринництва, кількість сільськогосподарських тварин і забезпеченість їх кормами (форма № 24 (річна)) станом на 01 січня (на ___ арк.);

  копія звіту про виробництво продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин (форма 24-сг (місячна)) за січень-червень поточного року (на ___ арк.);

  виданий в установленому порядку витяг з Єдиного державного реєстру тварин про загальну кількість наявних ідентифікованих та зареєстрованих в установленому порядку корів,  у тому числі корів, що народжені у господарстві суб’єкта господарювання, який є юридичною особою і власником корів, станом на 01 січня та 01 липня поточного року (на ___ арк.).

З вимогами Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року            № 107 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2021 року 517), та з умовами отримання дотації за приріст корів ознайомлений(а) і зобов'язуюсь їх виконувати.

Керівник

_________________
 
(підпис)

___________________________
 
(власне ім’я та прізвище)

Головний бухгалтер

_________________
 
(підпис)

___________________________
 
(власне ім’я та прізвище)

"___" ____________ 20__ року

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь